facebook

Zwroty i reklamacje

 

Zwroty

 
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bebele.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwrot jest możliwy, gdy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
3. Zwracany towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.
4. W przypadku przesyłki zwrotnej realizowanej zgodnie z pkt 1., koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
5. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 4.
7. W przypadku odesłania towaru, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, zwrot nie zostanie uznany, a ponowna wysyłka towaru do klienta będzie realizowana na jego koszt.
 
 

Reklamacje

 
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres:
Multicotton
43-200 Pszczyna
ul. Rybnicka 47a
3. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia.
6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.